O firmie

1982
Pan Józef wraz z dwoma synami Edward i Zdzisław Rączka rozpoczynają prywatną działalność gospodarczą, polegającą na regeneracji podzespołów do autobusów.

1985
Do działalności Panów Rączka dołączają kolejno Panowie Henryk, Adam i Roman Gąsiorowie, tworząc razem wówczas nieformalną grupę rzemieślniczą.

1990
Powstaje Zakład Mechaniki Pojazdowej Rączka & Gąsior Spółka Cywilna.

1991
Powstaje  pierwszy elektroniczny kasownik biletów papierowych KRG-1 wraz ze sterownikiem SRG-1.

1995

Pod nazwą Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G Sp. z o.o. działalność rozpoczyna druga spółka – zakład pracy chronionej, której blisko połowę załogi stanowią osoby niepełnosprawne.

1998
Wdrożenie pierwszego systemu biletów elektronicznych w Żilinie na Słowacji.

Wprowadzony system zapewnienia jakości zgodny z normą ISO 9001 w zakresie produkcji urządzeń elektroniki profesjonalnej szczególnie dla potrzeb komunikacji publicznej oraz form wtryskowych i wyprasek z tworzyw sztucznych.

2001

Kończy działalność Zakład Mechaniki Pojazdowej Rączka & Gąsior Spółka Cywilna.

2003
Powstaje R&G PLUS Sp. z o.o., która przejmuje działalność handlową i tworzenie nowych konstrukcji urządzeń.

2007
Przejęcie większościowego udziałów w spółce PZI TARAN Sp. z o.o. przez  właścicieli spółki R&G PLUS.

2011
19 maj – Zakłady Elektroniki i Mechaniki Precyzyjnej R&G Sp. z o.o. zostały przekształcone w Spółkę Akcyjną.